Meniu

Sudarytojas Arūnas Puškorius

Modernaus muziejaus veiklos gairės. Muziejininkystės studijos. V tomas

Ne kartą teko girdėti, kad muziejuje gali dirbti bet kas. Deja, darbas muziejuje reikalauja gerokai daugiau žinių ir kompetencijų, negu tradiciškai įsivaizduojama. Vienas svarbiausių kiekvieno muziejaus tikslų yra saugoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą neribotą laiką ir nepažeistus (ypač kilnojamąsias kultūros vertybes, rinkinius) perduoti ateities kartoms. Atrodytų, jog geriausia būtų visą dėmesį sutelkti į tinkamų saugyklų įrengimą bei maksimaliai užtikrinti stabilias ir saugias saugojimo sąlygas, eliminuojant bet kokį žmogiškosios veiklos faktorių. Deja, tiek pat svarbi muziejaus misija yra turimų vertybių tyrimas, eksponavimas ir populiarinimas. Tai reiškia, kad muziejus turi rasti būdų, kaip nesukeliant pavojaus eksponatams juos tirti, viešinti, populiarinti, jų pagrindu kurti išvestinį tikslingą, suprantamą ir informatyvų, patrauklų ir – svarbiausia – kokybišką viešąjį turinį.

Šiame leidinyje pateikiama muziejų ir kitų įstaigų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su kultūros paveldu ir jo komunikacija, kvalifikacijos kėlimui skirta metodinė medžiaga. Ji parengta pagal 2017 metais Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedroje vykdyto projekto Modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ lektorių paskaitų medžiagą. Projektą, išskyrus metodinės medžiagos parengimą ir leidybą, iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba.

„Muziejininkystės studijos“ yra muzeologijos studijoms ir muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirta mokomųjų leidinių serija, kurią nuo 2012 metų leidžia Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra. Serijos leidiniuose publikuojama mokomųjų programų, kursų, užsienio ir Lietuvos dėstytojų paskaitų medžiaga. „Muziejininkystės studijos“ – tai erdvė, kurioje muziejų profesionalai dalijasi žiniomis ir patirtimi.

Dailininkė Silva Jankauskaitė.

Leidinį galima atsisiųsti čia.

Tik PDF formatu:

ISSN 2351-5104
ISBN 978-609-96071-4-6
Lietuvių kalba
Leidimo metai 2020
Puslapių skaičius 160
Formatas: 21,0 cm (aukštis), 14,8 cm (plotis)

Turinys:

Įžanga

I modulis. Asmenybės potencialo atskleidimas muziejų komunikacijoje

Darius Ruželė. Organizacinės kultūros tyrimo muziejuose metodika
Arvydas Liepuonius, Gintarė Laucė. Klientų pasitenkinimo fenomenas muziejų paslaugų rinkodaros kontekste
Arvydas Liepuonius, Neringa Grincevičienė. Muziejaus komunikacija su skirtingų kartų lankytojais

II modulis. Tikslinių grupių komunikavimas muziejuje

Violeta Gevorgianienė. Subkultūroms priklausantys jaunuoliai: muziejaus vaidmuo pažįstant save ir visuomenę
Miglė Dovydaitienė. Paauglių edukacijos muziejuje ypatumai

III modulis. 3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje

Tadas Žižiūnas. 3D vaizdo technologijos kultūros paveldo tyrimams ir sklaidai
Marija Stonkienė. Intelektinės nuosavybės teisės kūrybinėje muziejų veikloje
Danutė Mukienė. Skaitmeninio paveldo pritaikymo paauglių užimtumui galimybės