1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu knygynu www.akad.lt (toliau – Knygynas) taisykles ir pirkimo jome tvarką bei sąlygas.

2. Knygynas priklauso MB Akademikai.

I. Naudojimasis Knygynu

3. Naršydami Knygyne ir kitaip juo naudodamiesi Jūs sutinkate su šiomis ir kitomis skelbiamomis Knygyne Taisyklėmis, sąlygomis bei politika.

4. Jeigu nesutinkate su visomis Knygyno Taisyklėmis, sąlygomis bei politika arba neturite teisės sudaryti sutarčių su MB Akademikai, Jūs negalite naudotis šiuo Knygynu ir jo teikiamomis paslaugomis.

5. MB Akademikai turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Knygyne momento. Pirkdami Knygyne ir kitaip naudodamiesi jame siūlomomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su aktualia šių Taisyklių redakcija ir su joje išdėstytomis naudojimosi Knygynu sąlygomis, ir su jomis sutinkate.

II. Nuorodos į kitus internetinius puslapius ir trečiųjų šalių paslaugos

6. Šioje Knygyne yra talpinamos nuorodos į kitus internetinius puslapius, kurie nėra MB Akademikai kontroliuojami ar valdomi. MB Akademikai neatsako už kitų internetinių puslapių turinį.

7. Mokėjimams surinkti ir prekėms pristatyti MB Akademikai naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurių paslaugų teikimo MB Akademikai nekontroliuoja. Šios šalys, teikdamos paslaugas, vadovaujasi savomis taisyklėmis bei sąlygomis. MB Akademikai nėra atsakinga už trečiųjų šalių Jums padarytą žalą, rodomą turinį ir paslaugų kokybę. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, veikimo ar neveikimo turi būti adresuojami tiesiogiai šioms trečiosioms šalims.

III. Paslaugų prieinamumas

8. Nepaisant MB Akademikai pastangų, kad Knygynas būtų prieinamas 24 valandas per parą, MB Akademikai negali būti atsakingi už tai, jeigu Knygynas kuriuo nors paros metu dėl kokios nors priežasties ar jurisdikcijos yra neprieinamas.

IV. Informacija apie vartotoją

9. Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų talpinimo Knygyne tvarką ir sąlygas nustato Knygyno Privatumo politika.

10. Apsipirkdami Knygyne, Jūs turite pateikti MB Akademikai visą privalomąją informaciją. Ši informacija reikalinga, kad Jūs galėtumėte tinkamai atsiskaityti už prekes, o MB Akademikai tinkamai jas pristatyti. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi Jūs.

V. Atsakomybė

11. MB Akademikai deda visas protingas pastangas, kad Knygyne pateikiama informacija ir turinys būtų kuo tikslesni ir aktualesni, tačiau visais atvejais Knygyne pateikiama informacija ir turinys yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. Todėl MB Akademikai neatsako už Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtą bet kokio pobūdžio ir dydžio žalą bei nuostolius, kurie kilo dėl Knygyne pateiktos netikslios, neaktualios ar neteisingos informacijos. MB Akademikai pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurios prekės aprašymą.

12. Kadangi skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius ir spalvas skirtingai, Mes negalime garantuoti, kad tikroji prekių išvaizda yra tokia, kokia rodoma Knygyne. Todėl negalime būti atsakingi už pastebėtus tokio pobūdžio neatitikimus. MB Akademikai neatsako už prekių trūkumus ir apgadinimą, atsiradusius pristatant prekes, dėl netinkamo prekių laikymo ar naudojimo, taip pat natūralaus prekių nusidėvėjimo.

13. MB Akademikai neatsako už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Knygyną, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, ir kompiuterinius virusus, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. MB Akademikai taip pat nėra atsakingi už Jūsų naudojimąsi Knygynu, naršymą jame ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Knygyno.

14. MB Akademikai taip pat nėra atsakingi už prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo ir / ar trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

15. Knygyne pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgdami į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Kiek tik leidžia teisės aktai, MB Akademikai apriboja savo atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šio Knygyno veikla.

16. Mūsų atsakomybė pagal nustatytus įstatymus ir MB Akademikai Taisykles galima tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes tiesiogiai iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios MB Akademikai suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

VI. Pirkimas

17. Mūsų siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas MB Akademikai.

18. MB Akademikai turi teisę apriboti prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. MB Akademikai taip pat pasilieka teisę keisti prekių kainas bet kuriuo metu iki užsakymo pateikimo. Aukščiau išvardintomis teisėmis MB Akademikai naudosis priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

VII. Prekių perdavimas, priėmimas ir grąžinimas

19. Toliau išskirdami „knygas“ ir „elektronines knygas“ pateikiame tų prekių perdavimo, priėmimo ir grąžinimo tvarką bei sąlygas.

20. Jeigu Jūsų nusipirktos prekės yra spausdintos knygos, jas galite įsigyti tik užsisakydami prekių pristatymo paslaugą. Atsiimti MB Akademikai patalpose ar kitoje vietoje galimybės nėra.

21. Prekių pristatymo kaina ir su šia paslauga susiję papildomi mokesčiai (jeigu tokie taikomi) nurodomi prekių krepšelyje, pasirinkus knygų pristatymo būdą.

22. Jums suformavus ir patvirtinus užsakymą Knygyne, MB Akademikai inicijuos prekių siuntimą tik tada, kai gaus Jūsų mokėjimo patvirtinimą, kurį sudaro nupirktų prekių kaina, mokėtini mokesčiai (jei taikomi) bei prekių pristatymo kaina. Mes pasiliekame teisę reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį prekių pristatymą, jeigu Jūs laiku neatsiimate pristatytų prekių.

23. Prekių priėmimas reiškia prekių kiekybės ir kokybės patvirtinimą. Jeigu patikrinę prekes Jūs turite kokių nors nusiskundimų, tai pareikšti turėtumėte atsiimant prekes jas išduodančiam asmeniui.

24. Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinti dėl kokios nors priežasties nebereikalingas nusipirktas knygas ir atgauti visus už jas sumokėtus pinigus. Norėdami įgyvendinti šią prekių grąžinimo teisę, turite per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos nedviprasmiškai el. paštu informuoti MB Akademikai apie savo sprendimą atšaukti pirkimo sandorį ir išsiųsti knygas adresu MB Akademikai, P. Vileišio g. 25-30, LT-10205 Vilnius, Lietuva. Grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje, nenaudotos, ne prastesnės būklės nei buvo gautos. Prašymas atšaukti pirkimo sandorį yra laisvos formos, tačiau jame privaloma nurodyti: a) prekių užsakymo numerį, b) pirkėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą, ir, c) grąžinamas prekes. Prekių grąžinimo išlaidos tenka prekių pirkėjui.

25. 14 (keturiolikos) dienų prekių grąžinimo terminas taikomas tik tuo atveju, jeigu prekes pirkote tiesiogiai iš MB Akademikai Knygyno. Tuo atveju, jeigu pirkote iš distributoriaus ar bet kokio kito asmens, dėl galimybės grąžinti prekes turite kreiptis tiesiogiai į prekes Jums pardavusį asmenį.

26. Jeigu MB Akademikai parduotos prekės turi defektų, galite susisiekti su MB Akademikai per 2 (dvejus) metus ir MB Akademikai Jums nemokamai pakeis knygą, sumažins kainą ar grąžins už ją sumokėtus pinigus. Dalinės kompensacijos arba visų sumokėtų pinigų grąžinimo galima reikalauti tik tuo atveju, jei prekių neįmanoma pakeisti.

27. Jeigu Jūsų nusipirktos prekės yra elektroninės knygos (skaitmeninis turinys), nusipirktas prekes gausite elektroniniu būdu (atsisiųsite iš savo paskyros) į savo galinio ryšio įrenginį. Šios prekės yra laikomos tinkamai Jums pateiktomis nuo to momento, kai elektroninė knyga yra išsaugoma Jūsų paskyroje.

28. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų elektroninių knygų grąžinti ir atgauti už jas sumokėtų pinigų negalima. Norėdami, kad įsigyta nekokybiška prekė būtų pakeista kokybiška, turite kreiptis į MB Akademikai el. paštu.

VIII. Mokėjimai

29. MB Akademikai neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą atlikdami mokėjimą Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. 30. MB Akademikai negali būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

IX. Intelektinė nuosavybė

31. Visas Knygyne skelbiamas turinys yra ginamas autorių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais.

32. Įspėjame, kad spausdintų knygų skaitmenizavimas (pavyzdžiui, pdf formatu) bei platinimas, taip pat nusipirktų elektroninių knygų platinimas yra MB Akademikai intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. MB Akademikai netoleruoja tokių veiksmų ir pažeistas teises gina įstatymų nustatyta tvarka.

X. Mokestinės nuostatos

33. MB Akademikai savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. MB Akademikai nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visus kitus mokėtinus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius, susijusius su prekėmis, turite mokėti Jūs.

XI. Taikoma teisė ir jurisdikcija

34. Bet koks ginčas, susijęs su MB Akademikai veikla ar Knygynu, yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, jis sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.

35. Skundą dėl MB Akademikai Knygyne įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, ar el. paštu tarnyba@vvtat.lt. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos el. svetainės adresas www.vvtat.lt.